Lista dostępnych mieszkańInwestycja Nr mieszkania Piętro Metraż Balkon/taras Ogródek Ilość pokoi Status Szczegóły Cena
Tarczyn etap II 1 Parter 53.30 m² 41 m² 3 📞 Więcej Zapytaj
Tarczyn etap II 2 Parter 58.70 m² 18 m² 41 m² 3 📞 Więcej Zapytaj
Tarczyn etap II 3 Parter 69.5 m² 39 m² 100 m² 4 📞 Więcej Zapytaj
Tarczyn etap II 4 Parter 50.60 m² 6,8 m² 47 m² 3 📞 Więcej Zapytaj
Tarczyn etap II 5 Parter 42.40 m² 3,6 m² 40 m² 2 📞 Więcej Zapytaj
Tarczyn etap II 7 Parter 68.85 m² 7,2 m² 30 + 28 m² 4 📞 Więcej Zapytaj
Tarczyn etap II 9 1 53.30 m² 9,8 m² 3 📞 Więcej Zapytaj
Tarczyn etap II 10 1 58.70 m² 10 m² 3 📞 Więcej Zapytaj
Tarczyn etap II 11 1 69.5 m² 7,9 m² 4 📞 Więcej Zapytaj
Tarczyn etap II 12 1 50.60 m² 6,8 m² 3 📞 Więcej Zapytaj
Tarczyn etap II 13 1 42.40 m² 3,6 m² 2 📞 Więcej Zapytaj
Tarczyn etap II 14 1 43 m² 3,6 m² 2 📞 Więcej Zapytaj
Tarczyn etap II 15 1 68.85 m² 7,2 + 8,30 m² 4 📞 Więcej Zapytaj
Tarczyn etap II 16 1 33.20 m² 4 m² 2 📞 Więcej Zapytaj
Tarczyn etap II 17 1 35.45 m² 3,6 m² 2 📞 Więcej Zapytaj
Tarczyn etap II 18 2 53.30 m² 3,6 m² 3 📞 Więcej Zapytaj
Tarczyn etap II 19 2 58.70 m² 6,45 m² 3 📞 Więcej Zapytaj
Tarczyn etap II 20 2 69.5 m² 7,9 m² 4 📞 Więcej Zapytaj
Tarczyn etap II 21 2 50.60 m² 6,8 m² 3 📞 Więcej Zapytaj
Tarczyn etap II 22 2 42.40 m² 3,6 m² 2 📞 Więcej Zapytaj
Tarczyn etap II 23 2 43 m² 3,6 m² 2 📞 Więcej Zapytaj
Tarczyn etap II 24 2 68.85 m² 7,2 + 8,30 m² 4 📞 Więcej Zapytaj
Tarczyn etap II 25 2 33.20 m² 4 m² 2 📞 Więcej Zapytaj
Tarczyn etap II 26 2 35.45 m² 3,6 m² 2 📞 Więcej Zapytaj
Tarczyn etap II 27 3 53.30 m² 3,6 m² 3 📞 Więcej Zapytaj
Tarczyn etap II 28 3 58.70 m² 6,45 m² 3 📞 Więcej Zapytaj
Tarczyn etap II 29 3 69.5 m² 7,9 m² 4 📞 Więcej Zapytaj
Tarczyn etap II 30 3 50.60 m² 6,8 m² 3 📞 Więcej Zapytaj
Tarczyn etap II 31 3 42.40 m² 3,6 m² 2 📞 Więcej Zapytaj
Tarczyn etap II 32 3 43 m² 3,6 m² 2 📞 Więcej Zapytaj
Tarczyn etap II 33 3 68.85 m² 7,2 + 8,30 m² 4 📞 Więcej Zapytaj
Tarczyn etap II 34 3 33.20 m² 4 m² 2 📞 Więcej Zapytaj
Tarczyn etap II 35 3 35.45 m² 3,6 m² 2 📞 Więcej Zapytaj
Tarczyn etap II 36 Parter 44.90 m² 34 m² 2 📞 Więcej Zapytaj
Tarczyn etap II 37 Parter 55.70 m² 10,20 m² 122 m² 3 📞 Więcej Zapytaj
Tarczyn etap II 38 Parter 61 m² 6,5 m² 142 m² 3 📞 Więcej Zapytaj
Tarczyn etap II 40 Parter 43.15 m² 5 m² 41 m² 2 📞 Więcej Zapytaj
Tarczyn etap II 41 Parter 49.90 m² 7,25 m² 46 m² 3 📞 Więcej Zapytaj
Tarczyn etap II 42 Parter 51.40 m² 6,1 m² 50 m² 3 📞 Więcej Zapytaj
Tarczyn etap II 43 Parter 71.60 m² 7,2 m² 30 + 28 m² 4 📞 Więcej Zapytaj
Tarczyn etap II 44 Parter 50.60 m² 41 m² 3 📞 Więcej Zapytaj
Tarczyn etap II 45 Parter 37.25 m² 27 m² 2 📞 Więcej Zapytaj
Tarczyn etap II 46 1 44.90 m² 8,25 m² 2 📞 Więcej Zapytaj
Tarczyn etap II 47 1 55.70 m² 10,20 m² 3 📞 Więcej Zapytaj
Tarczyn etap II 48 1 61 m² 6,5 m² 3 📞 Więcej Zapytaj
Tarczyn etap II 50 1 43.15 m² 5 m² 2 📞 Więcej Zapytaj
Tarczyn etap II 51 1 49.90 m² 7,25 m² 3 📞 Więcej Zapytaj
Tarczyn etap II 52 1 51.40 m² 6,1 m² 3 📞 Więcej Zapytaj
Tarczyn etap II 53 1 71.60 m² 7,2 + 8,30 m² 4 📞 Więcej Zapytaj
Tarczyn etap II 54 1 50.60 m² 10,70 m² 3 📞 Więcej Zapytaj
Tarczyn etap II 55 1 53.30 m² 9,8 m² 3 📞 Więcej Zapytaj
Tarczyn etap II 56 2 44.90 m² 8,25 m² 2 📞 Więcej Zapytaj
Tarczyn etap II 57 2 55.70 m² 10,20 m² 3 📞 Więcej Zapytaj
Tarczyn etap II 58 2 61 m² 6,5 m² 3 📞 Więcej Zapytaj
Tarczyn etap II 59 2 43.20 m² 3,6 m² 2 📞 Więcej Zapytaj
Tarczyn etap II 60 2 43.15 m² 5 m² 2 📞 Więcej Zapytaj
Tarczyn etap II 61 2 49.90 m² 7,25 m² 3 📞 Więcej Zapytaj
Tarczyn etap II 62 2 51.40 m² 6,1 m² 3 📞 Więcej Zapytaj
Tarczyn etap II 63 2 71.60 m² 7,2 + 8,30 m² 4 📞 Więcej Zapytaj
Tarczyn etap II 64 2 50.60 m² 4 m² 3 📞 Więcej Zapytaj
Tarczyn etap II 65 2 53.30 m² 6,45 m² 3 📞 Więcej Zapytaj
Tarczyn etap II 66 3 44.90 m² 8,25 m² 2 📞 Więcej Zapytaj
Tarczyn etap II 67 3 55.70 m² 10,20 m² 3 📞 Więcej Zapytaj
Tarczyn etap II 68 3 61 m² 6,5 m² 3 📞 Więcej Zapytaj
Tarczyn etap II 69 3 43.20 m² 3,6 m² 2 📞 Więcej Zapytaj
Tarczyn etap II 70 3 43.15 m² 5 m² 2 📞 Więcej Zapytaj
Tarczyn etap II 71 3 49.90 m² 7,25 m² 3 📞 Więcej Zapytaj
Tarczyn etap II 72 3 51.40 m² 6,1 m² 3 📞 Więcej Zapytaj
Tarczyn etap II 73 3 71.60 m² 7,2 + 8,30 m² 4 📞 Więcej Zapytaj
Tarczyn etap II 74 3 50.60 m² 4 m² 3 📞 Więcej Zapytaj
Tarczyn etap II 75 3 53.30 m² 6,45 m² 3 📞 Więcej Zapytaj