Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub „RODO”) informujemy, iż:

 

Kto będzie administratorem Twoich danych?

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest – BUD-RIM Development, ul. Nadarzyńska 34, 05-500 Piaseczno
  2. Może Pani/Pan kontaktować się z Administratorem drogą mailową, pisząc na adres: biuro@bud-rim.com.pl, anna@bud-rim.com.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora danych), a ponadto po uzyskaniu odrębnej zgody, w celu przedstawiania ofert zawierających treści o charakterze marketingowym przez BUD-RIM Development tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

Komu udostępniamy Twoje dane?

Dane mogą być udostępniane  w celu prawidłowej realizacji usług podmiotom zewnętrznym przetwarzającym dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca, biuro rachunkowe itp.).

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora lub przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie.

 

Jakie prawa Ci przysługują?

Z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach RODO przysługują Pani/Panu następujące prawa:

  1. prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  3. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  4. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

Czy musisz podawać Twoje dane?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Jednocześnie informujemy, że udostępnienie nam Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, a wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celach marketingowych jest warunkiem umożliwienia przedstawiania ofert zawierających treści o charakterze marketingowym przez BUD-RIM Development.